Business & ERP

Solutions.

for fast-growing companies and organizations.

 

Агилност за предизвиците во работењето

Нашите софтверски решенија базирани на Microsoft Dynamics NAV се креирани и оптимизирани за трговски компании, производители, агилни и брзо растечки мали компании и услужни организации.
Ако имаш потреба од изработка на точни и навремени извештаи, сакаш да ја подобриш контролата во водењето на бизнисот и да ги зголемиш перформансите во сите свои оддели - ти си на правото место..

Интегрирани модули со богати функционалности

Сметководство и финансии

Ракување со главната книга и книжењата, парите, средствата и сметките во банка

Човечки ресурси и плати

Најбитниот елемент во креирањето на вредност

Управување со сервис

Важни алатки за зголемено корисничко задоволство и долготрајна лојалност

Комерцијално и магацинско работење

Eвиденција и управување сo продажбите, залихите и добавувачите

Производство

Вистинско производство за вистински производители

Управување на релации со контакти

Менаџирање на коминтентите и продажните можности/зделки

Проектен менаџмент

Следи ги проектите според буџет, квалитет и време

 
Решенија „Клуч-на-рака“
Enterprise Resource Planning (ERP)
Enterprise Resource Planning

Основата на секој деловен систем е ERP. Твојот бизнис ќе биде поуспешен со Microsoft Dynamics NAV. 

повеќе >>>

Customer Relationship Management (CRM)
Customer Relationship Management

Задржи ги постоечките купувачи и освој нови со софтверот за менаџмент на релациите со купувачите - CRM.

повеќе >>>

Business Intelligence (BI)
Business Intelligence

Power BI е светски тренд во деловната интелигенција. Обемот на податоци е бескорисен ако не се преточат во KPIs (клучни индикатори за перформанси), графикони и трендови. 

повеќе >>>

Бизнис и софтверски услуги
Бизнис и софтверски услуги

На располагање ти е нашето најдолго и најразновидно искуство во работењето со ERP/CRM, Microsoft Dynamics NAV и Balanced Scorecard (по Kaplan и Norton).

повеќе >>> 

 

Пролистај што има ново на сајтот

 
 

Зошто Логин Системи?

Јазикот на бизнисот.

Иако познавањето на програмирањето е неопходно, за успешна имплементација на деловни системи е потребно и знаење од менаџментот, финансиите и другите струки. Кој ќе го знае подобро јазикот на бизнисот ако не е Логин Системи?

Оптимизираност и конфор.

Модулите, програмскиот код и извештаите се оптимизирани и работат побрзо. Скратени се во голема мерка непотребните кликови за форми или пребарувања.

Проактивност.

Знаеме да работиме проактивно со корисниците и со тоа ги предвидуваме евентуалните идни грешки и пропусти што корисникот би можел да ги направи.

Прво, заради најдобриот ERP
Економичност.

За ист тип на работни задачи, помал е бројот на дополнителни објекти што ги користиме во NAV во споредба со конкурентите. Тоа значи помала инвестиција за лиценци и број на објекти во NAV. И поефтино одржување.

Соодветна поддршка на потребите.

Поддршката на решението и системот се дефинира во зависност од потребите како на пример работното време, начинот на комуникација и времето за одзив.

Искуство и сигурност.

Во бизнисот сме 25+ години, а во сопственичката структура го имаме е американскиот инвестициски фонд SEAF. Како фирма имаме најголемо искуство со NAV во Македонија и регионот.

Кога ќе те пофалат ...

Работиме напорно, професионално и стручно. Барањата на корисниците ги завршуваме согласно буџетот и очекувањата.
 

Сашко Ѓорчевски, Фени

Логин Системи покажаа посебни квалитети во изведбата на нашите сложени барања во набавките и магацинското работење

Љубинка Јосифовска, Шмиц Каргобул

... секогаш навремено и квалитетно одговара на нашите специфични барања околу финансиите

Мери Каровска, ИТД Дистрибуција

Со прилагодувањето на НАВ во ИТД имаме подетални и попрегледни извештаи, и попродуктивна работа 

Кој ќе ти помогне ако не најдобриот. Избери термин за бесплатен совет или помош.

 

Избери што те интересира повеќе

Прочитај повеќе
Прочитај повеќе
Размени мислење и искуство на форумот за бизнис и менаџмент
Размени мислење и искуство на форумот за бизнис и менаџмент
Провери кои се следните настани
Закажи средба
Контактирај не'
Контактирај не'
LSLogo_color_logo_transparent_2x.png

Founded in 1991, Login Systems is a ERP solutions and service provider based on Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central. 

From the very begining we strive to be a pioneer and leader in the market segments that we serve.

Share:

Help and support

© Copyright 2016 - 2021 Логин Системи.

white_logo_transparent_2x.png