Избравме карактеристични слики од разни периоди од работењето на Логин Системи. Иако гледавме сите вработени што биле и се во Логин Системи да бидат застапени, можни се пропусти или немање доволно фотографии од дел од вработените. Ако имате слики кои мислете дека треба да бидат во овој албум, Ве молиме да ни ги споделите. 

Логин Системи - вчера, денес и утре!

Пролистај што е најново на сајтот

Логин Системи е имплементатор на ERP и CRM системи со Microsoft Dynamics NAV

LSLogo_color_logo_transparent_2x.png

Founded in 1991, Login Systems is a ERP solutions and service provider based on Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central. 

From the very begining we strive to be a pioneer and leader in the market segments that we serve.

Share:

Help and support

© Copyright 2016 - 2021 Логин Системи.

white_logo_transparent_2x.png