Можности и алатки на софтверот ERP

Со алатките во Dynamics NAV / 365 Business Central се постигнува покомфорна работа и поголема продуктивност
Интегрирање за попродуктивна работа

Избери категорија и прегледај ги функционалностите

Работен тек (workflow)

Постави работни текови што ги поврзуваат бизнис-процесните задачи изведувани од различни корисници

Менаџмент на документи

Дополни го сметководствениот и деловниот систем со скенирани или атачирани документи

Клиентска апликација и употребливост

Подеднакво одличен на сите уреди: Користи го сметководството и деловниот софтвер на било кој уред, на било кој начин и во било кое време

Бизнис интелигенција Power BI

Вгради деловна интелигенција од твоите податоци

Електронски услуги

... што помалку мануелна работа и работа со хартија

Известување

Широка лепеза на опции за извештаи и известување

Јазици за користење

Користи го твојот службен или мајчин јазик

Избери некоја од областите...

Сметководство и финансии
Ракување со главната книга и книжењата, парите, средствата и сметките во банка
Комерцијално и магацинско работење
Eвиденција и управување сo продажбите, залихите и добавувачите
Управување на релации со контакти
Менаџирање на коминтентите и продажните можности/зделки
Човечки ресурси и плати
Најбитниот елемент во креирањето на вредност
Производство
Вистинско производство за вистински производители
Проектен менаџмент
Следи ги проектите според буџет, квалитет и време
Можности и алатки на софтверот ERP
Со алатките во Dynamics NAV / 365 Business Central се постигнува покомфорна работа и поголема продуктивност
Управување со сервис
Важни алатки за зголемено корисничко задоволство и долготрајна лојалност
прикажи повеќе
LSLogo_color_logo_transparent_2x.png

Founded in 1991, Login Systems is a ERP solutions and service provider based on Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central. 

From the very begining we strive to be a pioneer and leader in the market segments that we serve.

Share:

Help and support

© Copyright 2016 - 2021 Логин Системи.

white_logo_transparent_2x.png