Менаџмент на документи

Дополни го сметководствениот и деловниот систем со скенирани или атачирани документи
Функционалности со дојдовни документи
Прегледај ги функционалностите и види како може да се искористат во твоето работење
Дојдовни документи

Дојдовни документи

Оригиналните документи поврзани со ставки од сметководството и комерцијата

Оптичко препознавање на знаци (OCR)

Оптичко препознавање на знаци (OCR)

Малку напредно за наши услови, но добро е да се знае дека го има

Работен тек на дојдовен документ

Работен тек на дојдовен документ

Прикажи ја категоријата како листа тука ...
Можности и алатки на софтверот ERP
Со алатките во Dynamics NAV / 365 Business Central се постигнува покомфорна работа и поголема продуктивност
Работен тек (workflow)
Работен тек (workflow)
Клиентска апликација и употребливост
Клиентска апликација и употребливост
Електронски услуги
Електронски услуги
Јазици за користење
Јазици за користење
Менаџмент на документи
Менаџмент на документи
Бизнис интелигенција Power BI
Бизнис интелигенција Power BI
Известување
Известување
LSLogo_color_logo_transparent_2x.png

Founded in 1991, Login Systems is a ERP solutions and service provider based on Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central. 

From the very begining we strive to be a pioneer and leader in the market segments that we serve.

Share:

Help and support

© Copyright 2016 - 2021 Логин Системи.

white_logo_transparent_2x.png