Електронски услуги

... што помалку мануелна работа и работа со хартија
Функционалности на електронско фактурирање и курсеви
Прегледај ги функционалностите и види како може да се искористат во твоето работење
Eлектронско фактурирање

Eлектронско фактурирање

Праќање и примање на фактури по електронски пат

Курсни листи

Курсни листи

Преземај автоматски најнови курсни лисит

Прикажи ја категоријата како листа тука ...
Можности и алатки на софтверот ERP
Со алатките во Dynamics NAV / 365 Business Central се постигнува покомфорна работа и поголема продуктивност
Работен тек (workflow)
Работен тек (workflow)
Клиентска апликација и употребливост
Клиентска апликација и употребливост
Електронски услуги
Електронски услуги
Јазици за користење
Јазици за користење
Менаџмент на документи
Менаџмент на документи
Бизнис интелигенција Power BI
Бизнис интелигенција Power BI
Известување
Известување
LSLogo_color_logo_transparent_2x.png

Founded in 1991, Login Systems is a ERP solutions and service provider based on Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central. 

From the very begining we strive to be a pioneer and leader in the market segments that we serve.

Share:

Help and support

© Copyright 2016 - 2021 Логин Системи.

white_logo_transparent_2x.png