Грижа и сервис

Понуди и обезбеди грижа каква што заслужуваат твоите корисници

#НапреденПакет

Сервисен ценовник

Постави ги, одржи ги и следи ги сервисните цени. Постави ценовни групи базирани на различни критериуми, како што се сервисен артикл (или групи на сервисни артикли), вклучена сервисна задача, или тип на дефект за одреден временски период, за одреден купувач или валута.

 

Дефинирај ја структурата за пресметката на цени која ќе ги вклучи сите параметри вклучени во понудената сервисна услуга – како на пример, користени артикли, различни типови на работа и сервисни трошоци. 

 

Системот автоматски ја доделува точната ценовна структура на сервисната порачка согласно критериумот на соодветната сервисната ценовна група.

 

Можеш да доделиш фиксни цени, најниски или највиски цени на сервисната ценовна група и да добиеш статистички преглед за профитабилноста на секоја сервисната ценовна група.

 

Сподели информација

Блог објави

Грижа и сервис
Функционалности за водење на сервис
Планирање и испорака
Планирање и испорака
Сервисен ценовник
Сервисен ценовник
Сервисни договори
Сервисни договори
Сервисни артикли
Сервисни артикли
Сервисни порачки
Сервисни порачки

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

Грижа и сервис
Понуди и обезбеди грижа каква што заслужуваат твоите корисници
прикажи повеќе
LSLogo_color_logo_transparent_2x.png

Founded in 1991, Login Systems is a ERP solutions and service provider based on Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central. 

From the very begining we strive to be a pioneer and leader in the market segments that we serve.

Share:

Help and support

© Copyright 2016 - 2021 Логин Системи.

white_logo_transparent_2x.png