Грижа и сервис

Понуди и обезбеди грижа каква што заслужуваат твоите корисници

#НапреденПакет

Сервисни порачки

Регистрирај ги постпродажните прашања, како што се сервисни барања, доспеани сервисни услуги, сервисни порачки и барања за поправки.

 

Сервисните барања можат да бидат иницирани од страна на купувачот или креирани автоматски согласно условите во сервисниот договор. Податоците можат да бидат внесени во сервисните порачки од вработен во call –центар или во самиот сервис.

 

Можеш да го користиш овој модул за регистрација на импровизирани или еднократни сервисни порачки.

 

Зачувај и ракувај со заменски уреди дадени на купувачите.


Добиј целосна историја на сервисните порачки и сервисните понуди преку “Историјат на сервисни порачки”.

 


Сподели информација

Блог објави

Грижа и сервис
Функционалности за водење на сервис
Планирање и испорака
Планирање и испорака
Сервисен ценовник
Сервисен ценовник
Сервисни договори
Сервисни договори
Сервисни артикли
Сервисни артикли
Сервисни порачки
Сервисни порачки

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

Грижа и сервис
Понуди и обезбеди грижа каква што заслужуваат твоите корисници
прикажи повеќе
LSLogo_color_logo_transparent_2x.png

Founded in 1991, Login Systems is a ERP solutions and service provider based on Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central. 

From the very begining we strive to be a pioneer and leader in the market segments that we serve.

Share:

Help and support

© Copyright 2016 - 2021 Логин Системи.

white_logo_transparent_2x.png