Главна книга

Основата на секое сметководство со многу повеќе корисни функционалности од останатите софтвери

#СтандарденПакет

Општо за Главна книга

Контен план и многу повеќе од тоа

Овој модул ги вклучува сите основни функционалности потребни за поставување на една компанија и книжење во главна книга, контен план, дневници во главна книга, ДДВ, повторувачки дневници и изворни кодови (шифри).

 

Покрај горенаведеното, овој модул исто така вклучува:

  • Објекти за надворешно и внатрешни известување

  • Брзи сервиси за Microsoft Dynamics NAV

  • Работен тек на одобрувања на документи за продажба и набавка

  • Книжење и известување во основната валута на вашата компанија

  • Книжење и известување во дополнителна валута со додавање на модулот за повеќе валути.

  • Можност за извоз на податоци во секаков облик од Microsoft Word или Microsoft Excel® со користење на работни листови

  • Можност за поврзување со надворешни документи

  • Два јазика: англиски и македонски јазик, по можност и трет со договор

  • Подесување на архивата на документи за продажба и набавка

  • Подесување на позадина

 

Изглед на картичка на конто

Изглед на картичка на конто

Повеќе инфо:
Сподели информација

Блог објави

Главна книга
Функционалности за главна книга, книжења, буџетирање и трошоци
Општо за Главна книга
Општо за Главна книга
Консолидација
Консолидација
Центри на одговорност
Центри на одговорност
Распоред на сметки (конта)
Распоред на сметки (конта)
Основен XBRL
Основен XBRL
Одложувања
Одложувања
Буџети
Буџети
Трошковно сметководство
Трошковно сметководство
Налог за книжење
Налог за книжење
Алокација
Алокација
Интеркомпаниски книжења
Интеркомпаниски книжења

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

Главна книга
Основата на секое сметководство со многу повеќе корисни функционалности од останатите софтвери
Ракување со готовина
Имај увид на парите во секое време
Основни средства
Набавка, распределување на вработен, амортизација, ревалоризација и расходување
Извештаи и анализи
Прави брзи и квалитетни одлуки базирани на аргументи
прикажи повеќе
LSLogo_color_logo_transparent_2x.png

Founded in 1991, Login Systems is a ERP solutions and service provider based on Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central. 

From the very begining we strive to be a pioneer and leader in the market segments that we serve.

Share:

Help and support

© Copyright 2016 - 2021 Логин Системи.

white_logo_transparent_2x.png