Главна книга

Основата на секое сметководство со многу повеќе корисни функционалности од останатите софтвери

#СтандарденПакет

Распоред на сметки (конта)

За разновидни прегледи и пријави

Распоредот на сметки е моќна алатка за финансиски извештаи  која им помага на сметководителите и финансиските аналитичари да ги добијат есенцијалните бизнис податоци од контниот план, буџетите, паричниот тек и типовите на трошоци во финансиските извештаи, кои можат да бидат корисни за ефикасно мониторирање на работењето и вреден избор на податоци за лицата кои носат одлуки во работењето.

 

Можете да одберете конта кои сакате да ги следите и известувате за нив, да го смените редоследот на контата и да комбинирате податоци на различни начини, да одберете кои колумни да се печатат, да го измените описот на сметките и да додадете дополнителни забелешки. Покрај тоа, можете да правите едноставни калкулации со податоците кои ќе ги селектирате во прегледот на сметките и да направите споредба на тековните податоци со историските податоци од вашиот буџет. 

 

Повеќе инфо:
Сподели информација

Блог објави

Something Isn’t Working…

Refresh the page to try again.Error: 54e1829d3df247029f164ea6ab20194e
Главна книга
Функционалности за главна книга, книжења, буџетирање и трошоци
Општо за Главна книга
Општо за Главна книга
Консолидација
Консолидација
Центри на одговорност
Центри на одговорност
Распоред на сметки (конта)
Распоред на сметки (конта)
Основен XBRL
Основен XBRL
Одложувања
Одложувања
Буџети
Буџети
Трошковно сметководство
Трошковно сметководство
Налог за книжење
Налог за книжење
Алокација
Алокација
Интеркомпаниски книжења
Интеркомпаниски книжења

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

Главна книга
Основата на секое сметководство со многу повеќе корисни функционалности од останатите софтвери
Ракување со готовина
Имај увид на парите во секое време
Основни средства
Набавка, распределување на вработен, амортизација, ревалоризација и расходување
Извештаи и анализи
Прави брзи и квалитетни одлуки базирани на аргументи
прикажи повеќе
LSLogo_color_logo_transparent_2x.png

Founded in 1991, Login Systems is a ERP solutions and service provider based on Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central. 

From the very begining we strive to be a pioneer and leader in the market segments that we serve.

Share:

Help and support

© Copyright 2016 - 2021 Логин Системи.

white_logo_transparent_2x.png