Ракување со готовина

Имај увид на парите во секое време
Функционалности за ракување со парите и сметките во банка
Прегледај ги функционалностите и види како може да се искористат во твоето работење
Управување со сметки во банки

Управување со сметки во банки

Слобода за работа со неограничен број на сметки во банки без дуплирање на работата

Пишување чек

Пишување чек

Олеснети и контролирани плаќања

Порамнување на сметките во банките

Порамнување на сметките во банките

Секогаш усогласени сметки

Електронско плаќање и задолжувања за клиентите

Електронско плаќање и задолжувања за клиентите

Помалку грешки и побрзо прибирање на средствата

Прогноза на паричен тек

Прогноза на паричен тек

Дознај дали ќе бидеш кус со парични средства во наредниот период

Благајна

Благајна

Материјални трошоци и готовински приходи

Прикажи ја категоријата како листа тука ...
Сметководство и финансии
Ракување со главната книга и книжењата, парите, средствата и сметките во банка
Главна книга
Главна книга
Ракување со готовина
Ракување со готовина
Основни средства
Основни средства
Извештаи и анализи
Извештаи и анализи
LSLogo_color_logo_transparent_2x.png

Founded in 1991, Login Systems is a ERP solutions and service provider based on Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central. 

From the very begining we strive to be a pioneer and leader in the market segments that we serve.

Share:

Help and support

© Copyright 2016 - 2021 Логин Системи.

white_logo_transparent_2x.png