Ракување со готовина

Имај увид на парите во секое време

#СтандарденПакет

Пишување чек

Олеснети и контролирани плаќања

Dynamics NAV нуди можност за генерирање на компјутерски испечатен чек со единствен сериски број за секоја сметка во банка. На секоја линија од дневникот за плаќање може да се означи дали има потреба плаќањето да се изврши преку компјутерски или рачен (мануелен) чек. Ова и помага на внатрешната контрола да се осигура дека компјутерскиот чек всушност е испечатен пред да се искнижи плаќањето.

Печатењето на чекот е проследено со флексибилни кориснички опции како што се поништување на чек, препечатување, користење на формулари за проверка, тестирање пред книжење, како и можност за консолидирање на повеќе плаќања кон еден добавувач во еден чек.

 

Сподели информација

Блог објави

Ракување со готовина
Функционалности за ракување со парите и сметките во банка
Управување со сметки во банки
Управување со сметки во банки
Електронско плаќање и задолжувања за клиентите
Електронско плаќање и задолжувања за клиентите
Порамнување на сметките во банките
Порамнување на сметките во банките
Благајна
Благајна
Прогноза на паричен тек
Прогноза на паричен тек
Пишување чек
Пишување чек

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

Главна книга
Основата на секое сметководство со многу повеќе корисни функционалности од останатите софтвери
Ракување со готовина
Имај увид на парите во секое време
Основни средства
Набавка, распределување на вработен, амортизација, ревалоризација и расходување
Извештаи и анализи
Прави брзи и квалитетни одлуки базирани на аргументи
прикажи повеќе
LSLogo_color_logo_transparent_2x.png

Founded in 1991, Login Systems is a ERP solutions and service provider based on Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central. 

From the very begining we strive to be a pioneer and leader in the market segments that we serve.

Share:

Help and support

© Copyright 2016 - 2021 Логин Системи.

white_logo_transparent_2x.png