Основни средства

Набавка, распределување на вработен, амортизација, ревалоризација и расходување

#СтандарденПакет

Општо: Основни средства

Целосен пакет за работа со основни средства и ситен инвентар

Следете ги основните средства како што се згради, машини и опрема. Исто така, можете да книжите различни трансакции со основните средства: амортизација, отпис, одлагање.

 

За секое основнo средство, поставете книга за амортизација, во која ќе бидат дефинирани начините и останатите услови за пресметка на амортизацијата.

 

Можете да поставите неограничен број на книги за амортизација за задоволување на законските прописи, како и за даночни и интерни сметководствени цели. Овој модул е прилагоден за интернационални компании кои треба да користат повеќе начини на амортизација.

Сподели информација

Блог објави

Основни средства
Функционалности за основните средства и ситниот инвентар
Општо: Основни средства
Општо: Основни средства
Рекласификација
Рекласификација
Алокација на основни средства
Алокација на основни средства
Ситен инвентар
Ситен инвентар
Осигурување
Осигурување
Одржување
Одржување

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

Главна книга
Основата на секое сметководство со многу повеќе корисни функционалности од останатите софтвери
Ракување со готовина
Имај увид на парите во секое време
Основни средства
Набавка, распределување на вработен, амортизација, ревалоризација и расходување
Извештаи и анализи
Прави брзи и квалитетни одлуки базирани на аргументи
прикажи повеќе
LSLogo_color_logo_transparent_2x.png

Founded in 1991, Login Systems is a ERP solutions and service provider based on Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central. 

From the very begining we strive to be a pioneer and leader in the market segments that we serve.

Share:

Help and support

© Copyright 2016 - 2021 Логин Системи.

white_logo_transparent_2x.png