Управување на релации со контакти

Менаџирање на коминтентите и продажните можности/зделки
Интегриран CRM за ловење на сите пазарни можности
Менаџирање на коминтентите и продажните можности (зделки и тендери)

Избери категорија и прегледај ги функционалностите

Ракување со контакти

Информациите за коминтентите вредат злато

Интеграција со други системи

Вистински CRM е оној кој е интегриран со другите процеси и системи

Маркетинг и продажни активности

Опфати ги сите пазарни можности и анализирај зошто победуваш или губиш

Сервис

Понуди и обезбеди грижа каква што заслужуваат твоите корисници

Избери некоја од областите...

Сметководство и финансии
Ракување со главната книга и книжењата, парите, средствата и сметките во банка
Комерцијално и магацинско работење
Eвиденција и управување сo продажбите, залихите и добавувачите
Управување на релации со контакти
Менаџирање на коминтентите и продажните можности/зделки
Човечки ресурси и плати
Најбитниот елемент во креирањето на вредност
Производство
Вистинско производство за вистински производители
Проектен менаџмент
Следи ги проектите според буџет, квалитет и време
Можности и алатки на софтверот ERP
Со алатките во Dynamics NAV / 365 Business Central се постигнува покомфорна работа и поголема продуктивност
Управување со сервис
Важни алатки за зголемено корисничко задоволство и долготрајна лојалност
прикажи повеќе
LSLogo_color_logo_transparent_2x.png

Founded in 1991, Login Systems is a ERP solutions and service provider based on Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central. 

From the very begining we strive to be a pioneer and leader in the market segments that we serve.

Share:

Help and support

© Copyright 2016 - 2021 Логин Системи.

white_logo_transparent_2x.png