Интеграција со други системи

Вистински CRM е оној кој е интегриран со другите процеси и системи
Функционалности за интегрирање со други системи
Прегледај ги функционалностите и види како може да се искористат во твоето работење
Интегрирање со сметководство и комерцијално работење

Интегрирање со сметководство и комерцијално работење

Запишување на е-пошта во Microsoft Exchange

Запишување на е-пошта во Microsoft Exchange

Интеграција со Microsoft Outlook и Office 365

Интеграција со Microsoft Outlook и Office 365

Синхронизирај ги контактите, работните задачи и состаноците меѓу Dynamics NAV, Outlook и мобилниот телефон

Прикажи ја категоријата како листа тука ...
Управување на релации со контакти
Менаџирање на коминтентите и продажните можности/зделки
Ракување со контакти
Ракување со контакти
Маркетинг и продажни активности
Маркетинг и продажни активности
Интеграција со други системи
Интеграција со други системи
Сервис
Сервис
LSLogo_color_logo_transparent_2x.png

Founded in 1991, Login Systems is a ERP solutions and service provider based on Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central. 

From the very begining we strive to be a pioneer and leader in the market segments that we serve.

Share:

Help and support

© Copyright 2016 - 2021 Логин Системи.

white_logo_transparent_2x.png