Комерцијално и магацинско работење

Eвиденција и управување сo продажбите, залихите и добавувачите
Креирај вредност во ланецот на снабдување и логистиката
Евиденција и управување со залихите и артиклите, порачките и добавувачите како и лесното производство (асемблирање)

Избери категорија и прегледај ги функционалностите

Продажби и побарувања

Овозможи им на комерцијалистите да блескаат пред купувачите

Залиха и артикли

Зголеми ја оперативноста и продуцирај подобри резултати

Набавки и обврски

Воведи ред во набавките и намали ги трошоците

Напредно магацинско работење

Води го големиот магацин како да е мал

Избери некоја од областите...

Сметководство и финансии
Ракување со главната книга и книжењата, парите, средствата и сметките во банка
Комерцијално и магацинско работење
Eвиденција и управување сo продажбите, залихите и добавувачите
Управување на релации со контакти
Менаџирање на коминтентите и продажните можности/зделки
Човечки ресурси и плати
Најбитниот елемент во креирањето на вредност
Производство
Вистинско производство за вистински производители
Проектен менаџмент
Следи ги проектите според буџет, квалитет и време
Можности и алатки на софтверот ERP
Со алатките во Dynamics NAV / 365 Business Central се постигнува покомфорна работа и поголема продуктивност
Управување со сервис
Важни алатки за зголемено корисничко задоволство и долготрајна лојалност
прикажи повеќе
LSLogo_color_logo_transparent_2x.png

Founded in 1991, Login Systems is a ERP solutions and service provider based on Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central. 

From the very begining we strive to be a pioneer and leader in the market segments that we serve.

Share:

Help and support

© Copyright 2016 - 2021 Логин Системи.

white_logo_transparent_2x.png