Лиценци Microsoft Dynamics NAV

Се овозможува право на пристап до Microsoft Dynamics NAV

Напреден надополнет корисник SAL

Користење на проширените функционалности на Microsoft Dynamics NAV

Овозможува пристап до напредните функционалности на серверот и решението NAV за еден именуван корисник.

Категорија

Лиценца

Честота

месечно

Мин. кол.

---

Ед. мерка

корисник

Цена 

9

Линк за повеќе инфо:
Сподели информација

Напомена: Логин Системи го задржува правото на измени на содржината и цените без претходна најава.

Microsoft Dynamics NAV е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Dynamics NAV. 
Лиценци
Dynamics NAV

Неопходни дозволи за работа на сметководствено и деловно решение 

Локализација и надополнувања

Неопходни компоненти за работа во Македонија според важечки прописи во МК

Услуги на
Логин Системи

Активности на поставување и оспособување на корисниците

Хостирање и одржување

Решението треба да се стави на централно место и да се одржува во функција

LSLogo_color_logo_transparent_2x.png

Founded in 1991, Login Systems is a ERP solutions and service provider based on Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central. 

From the very begining we strive to be a pioneer and leader in the market segments that we serve.

Share:

Help and support

© Copyright 2016 - 2021 Логин Системи.

white_logo_transparent_2x.png