15 мин консултација

Бесплатен елефонски разговор и размена на искуства за деловни решенија

Консултацијата опфаќа прашања поврзани со софтверски системи за сметководство и деловно работење. Фокусот е на Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Напомена За време на сесијата не е предвиден разговор и консултации поврзани со Пејпал и платежни услуги. За вакви потреби користете го линкот www.loginsystems.biz/PayPal.

Информација

Времетраење:

Износ по сесија:

1 час

Термини

Услуги што може повеќе да ти одговараат

LSLogo_color_logo_transparent_2x.png

Founded in 1991, Login Systems is a ERP solutions and service provider based on Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central. 

From the very begining we strive to be a pioneer and leader in the market segments that we serve.

Share:

Help and support

© Copyright 2016 - 2021 Логин Системи.

white_logo_transparent_2x.png