Лиценцирање по пат на месечно изнајмување за Microsoft Dynamics 365 Business Central

Стартувај со минимална инвестиција.

Лиценци за именувани корисници

Секој корисник што се најавува треба да има соодветна лиценца. Минимален број е или една Essentials User или Premium User.