Customer Solutions

30 years in the business. Over 1000 customers. Including several hundreds customers of our software solutions and services. First Dynamics NAV / 365 Business Central partner in the region.
Filter by ...
arrow&v
arrow&v
arrow&v
ИТД Дистрибуција
членка на групацијата Infosoft

Дистрибуција на ИТ опрема и сервис

Industry:

големопродажба, сервис, ИКТ

Solutions:

ERP, консултантски услуги, бизнис-интелигенција

Products:

Microsoft Dynamics NAV, PowerBI

Скопје, Северна Македонија

КИБС
Клириншка куќа Клириншки интербанкарски системи АД Скопје

Клириншка куќа Клириншки интербанкарски системи АД Скопје е oператор на платен систем за порамнување на мали меѓубанкарски плаќања во Република Македонија. Давател на дополнителни услуги од заеднички интерес за банките.

Industry:

услуги

Solutions:

Советување Balanced Scorecard

Products:

Методологија Balanced Scorecard

Скопје, Северна Македонија

Button
Jumbo Albania