Набавка на трајни лиценци Microsoft Dynamics 365 Business Central

Трајните лиценци се набавуваат однапред, а предноста е што фирмата ги третира лиценците како основно средство и со тоа го зголемува својот капитал

Однапред набавка на лиценци

Фирмата избира број на кориснички лиценци според бројот на лицата што ќе имаат корисничка сметка во Dynamics 365 Business Central. Овој модел со именувани корисници е различен од лиценцирањето со Dynamics NAV кој користи број на лиценци со истовремен пристап.